ภาษีที่ดินของปี63
บทความทั่วไป

ภาษีที่ดินของปี63

ภาษีที่ดินของปี63 สรุปภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างของปี63

ภาษีที่ดินของปี63 ภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จะต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษวัววิด 19 แล้วที่ดินแต่ละจำพวกจะต้องเสียภาษีอากรเท่าใด มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน เช่าคอนโดในภูเก็ต

ภาษีที่ดินของปี63

พระ ราช บัญ ญัว่าขาน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน และ สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง ถึงแม้ว่า วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนโดยส่วนใหญ่มายได้รับผลพวงจากสภาวะเศรษฐ ธุระฉะนั้นห้องประชุมแผนกเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตอนวันที่ 2 มิถานายน 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนเห็นถูกอกถูกใจให้ลดภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้พอกับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรก็แค่ 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา อยู่ในข่ายจะต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยไหม แม้จำต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณยังไง วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

ผู้ใดกันจำต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองห้องเช่า

ผู้ครอบครองเงิน หรือทำประโยชน์ในเงินทองของเมือง (ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในใบสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม ของปีนั้น

ดังเช่นว่า ถ้าเกิดซื้อคอนโดในมิ.ย. 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในสิงหาคม 2563 เพราะว่ามิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 แต่ว่าจึงควรเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละชนิด เสียภาษีอากรมากแค่ไหน

* หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจพินิจพิเคราะห์เก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

ในการใช้ที่ดินเพื่อทำไร่ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และก็ธุรกิจอื่นดังที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรมจึงควรปลูกต้นไม้ดังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย อย่างเช่น ถ้าปลูกกล้วยจำเป็นต้องไม่น้อยกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จะต้องไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ หากปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่นับได้ว่าเป็นที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างต่ำ ตัวอย่างเช่น เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว และก็ใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดและก็ไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

ราคา 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆกับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)

– ราคาเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)

– ค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆกับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)

– ค่าเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)

– ค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆกับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีละเว้นรวมทั้งลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับเว้นเสียแต่ 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แม้กระนั้นถ้าหากเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการละเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จำเป็นต้องเสีย ทั้งยังบุคคลปกติรวมทั้งนิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

โดยเหตุนั้น เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ปี 2563

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร มีที่ดินราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการกสิกรรม เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า แม้พวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำการกสิกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการงดเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.