do home loan
สินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 โครงงานสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเสนอแนะสำหรับผู้มีรายได้น้อย

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 เพื่อเดินหน้าตามหน้าที่ที่อยาก “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอชี้แนะ สินเชื่อบ้านดอกต่ำ เพื่อส่งเสริมให้คนประเทศไทยสามารถมีบ้านได้โดยไม่ต้องแบกภาระหนัก พวกเรามีสินเชื่อที่รองรับให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ตอบปัญหาทุกกลุ่มอาชีพรวมทั้งทุกกรุ๊ปรายได้ มาดูกันเลยว่าจะมีสินเชื่อใดบ้าง? บ้าน รวมทั้งแต่ละสินเชื่อมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

เรื่องสำคัญ

 • สินเชื่อบ้านดอกต่ำ สำหรับผู้มีรายได้น้อยจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง
 • แผนการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต เพื่อสานรัก
 • แผนการสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ
 • ขอความเห็นผู้ที่มีความชำนาญด้านสินเชื่อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • สินเชื่อบ้านดอกต่ำ สำหรับผู้มีรายได้น้อยจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านดอกต่ำ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่พวกเราชี้แนะนั้น มีด้วยกันดังต่อไปนี้

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง

เพิ่มความสบายสร้างความภาคภูมิ ถึงแม้งบประมาณน้อยก็มีบ้านได้! สินเชื่อบ้านดอกต่ำสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ผ่อนสบายๆเริ่มเฉลี่ยเพียงแค่ล้านละ 3,500 บาทเพียงแค่นั้น! ขาย pool villa ภูเก็ต นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมในรายการต่างๆดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ปริมาณร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 • ค่าคิดราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
 • ค่าลงบัญชีสิทธิ์และก็นิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

ข้อตกลง: สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

อัตราค่าดอกเบี้ย:ปีที่ 1 ถึง 2 = 2.75% ต่อปี

 • ปีที่ 3 = MRR -3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 4 ถึง 5 = MRR -2% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง = ลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป MRR -0.75% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยผลประโยชน์ MRR -1% ต่อปี

อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีเพียงแค่นั้น! (อ้างอิงจากอัตราค่าดอกเบี้ย MRR เดี๋ยวนี้ที่ 6.150% ต่อปี)

ช่วงเวลาผ่อนส่ง: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาผ่อนหนี้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี)

จุดหมายสินเชื่อ:สำหรับซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลตห้องชุด

 • สำหรับก่อสร้างตึก หรือซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 • สำหรับรีไฟแนนซ์ หรือการไถ่คืนถอนจำนำ

ในการเพิ่มเติม ขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

แผนการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก

สร้างความสบายสานความฝัน เพื่อบ้านที่คุณรัก ด้วย แผนการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก สินเชื่อบ้านดอกต่ำสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน แม้กระนั้นให้วงเงินสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ผ่อนสบายๆเริ่มเฉลี่ยเพียงแค่ล้านละ 3,800 บาทต่อเดือน พร้อมกับสิทธิ์ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้อีกด้วย

ข้อแม้: สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท

อัตราค่าดอกเบี้ย: อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแค่ 3,800 บาท ต่อเดือนแค่นั้น

 • ปีที่ 1 = 3% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = 4% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR -1.15% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา = ลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป MRR -0.75% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยผลประโยชน์ MRR -1% ต่อปี

ช่วงเวลาผ่อนส่ง: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาผ่อนส่งจำต้องไม่เกิน 70 ปี)

จุดหมายสินเชื่อ:

 • สำหรับซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่าอาคารชุด
 • สำหรับก่อสร้างตึก หรือซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 • ในการเพิ่มเติม ขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • สำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลดีสำหรับเพื่อการพักอาศัย (เครื่องเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า อื่นๆอีกมากมาย)
สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

โครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ

ชีวิตดี มีสุข ด้วยเหตุว่ามี “บ้าน” สินเชื่อบ้านดอกต่ำครอบคลุมทุกจุดมุ่งหมายเพื่อการมีบ้าน สำหรับพนักงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเฉลี่ยเพียงแค่ 3,400 บาทต่อเดือนเพียงแค่นั้น! นอกเหนือจากนั้นยังฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ รวมถึงค่าลงทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรม อีกด้วย

ข้อจำกัด: สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ แล้วก็ผู้มีสิทธิ์กู้หนี้ยืมสินตามข้อตกลงจากโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักอาศัยชนิดขาดเงินฝาก

อัตราค่าดอกเบี้ย:

 • ปีที่ 1 = 2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = 3% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR -2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4 ถึง 5 = MRR -2% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา = MRR -1% ต่อปี

อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกพอๆกับ 3.05% แค่นั้น! (อ้างอิงจากอัตราค่าดอกเบี้ย MRR ตอนนี้ที่ 6.150% ต่อปี)

ช่วงเวลาผ่อนส่ง: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาผ่อนส่งจำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี)

เป้าประสงค์สินเชื่อ:

 • สำหรับซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลตอาคารชุด
 • สำหรับก่อสร้างตึก หรือซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 • สำหรับรีไฟแนนซ์ หรือการถอนถอนจำนำ
 • ในการเพิ่มเติม ขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • สำหรับจ่ายหนี้เกี่ยวกับที่พักอาศัย
 • สำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการอาศัย (เครื่องเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า อื่นๆอีกมากมาย)
 • ขอความเห็นผู้ชำนาญด้านสินเชื่อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ถ้าเกิดสินเชื่อที่พวกเราชูมาดัละโมบล่าวยังไม่ตอบปัญหาคุณมากพอ คุณสามารถขอคำแนะนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อพินิจพิเคราะห์ข้อเสนอแนะสินเชื่ออื่นๆที่เหมาะสมกับคุณเยอะที่สุดได้

พวกเรามีสินเชื่อสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของที่พักที่อาศัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย และก็ปานกลาง หรือกรุ๊ปผู้มีรายได้สูง พวกเราก็มีผลิตภัณฑ์นานัปการซึ่งสามารถรองรับความต้องการได้อย่างเหมาะควร

แม้คุณพอใจขอสินเชื่อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถกระทำการกรอกข้อมูล เพื่อปรึกษาด้านสินเชื่อ รวมทั้งให้ข้าราชการแบงค์ติดต่อกลับ พวกเรามีผู้ชำนาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่รอให้คำปรึกษา พร้อมเปรียบรวมทั้งหยิบยื่นคำแนะนำด้านสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ ติดต่อพวกเราถึงที่เหมาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสมาคม: 02 645 9000

ขั้นตอนการยื่นสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

จุดประสงค์การยื่นกู้

 • 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
 • 2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 • 3. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลตจากสถาบันการเงินอื่น
 • 4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
 • 5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างตึก หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
 • 6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
 • 7. เพื่อใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับที่พักอาศัย
 • 8. เพื่อซื้อเครื่องใช้ไม้สอยหรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อผลดีสำหรับในการพักอาศัย

หมายเหตุ

 • นิยามคำว่า “ตึก”ซึ่งก็คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการซื้อขายเพื่อที่พักอาศัย นอกจากแฟลตรวมทั้งบ้านเช่า

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ช่วงเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี ละเว้น เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

 • เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น และก็ลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำอธิบายศัพท์ในกติกาแผนการผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในควบคุมของเมืองหรือก่อตั้งโดยข้อบังคับเฉพาะ หรือก่อตั้งตามหลักการเมือง ได้เซ็นชื่อร่วมกับแบงค์

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าเกิดมี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่บ่าวสาว (ถ้าเกิดมี)

เอกสารด้านการเงิน

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 3 เดือน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ได้แก่ สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อช.2) ทุกหน้า

เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม

 • แบบแปลน
 • ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้าหากมี)

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบตรึกตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต